วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัวนางสาวกาญจนา สิมพันธ์  ชื่อเล่น โบว์
คบ.2 การประถมศึกษา  หมู่ 3 รหัสนักศึกษา 554188088
เกิด 30 เม.ย. พ.ศ.2537
ภูมิลำเนา จังหวัด อุบลราชธานี
เพื่อนสนิท พัชราภรณ์  มูลเพชร (พัช) และ วิภารัตน์ แสนโคตร (อ้อ)
นางสาวพัชราภรณ์  มูลเพชร ชื่อเล่น พัช
คบ.2 การประถมศึกษา  หมู่ 3 รหัสนักศึกษา 554188096
เกิด 28 ก.ย. พ.ศ.2536
ภูมิลำเนา จังหวัด บึงกาฬ
เพื่อนสนิท กาญจนา สิมพันธ์ (โบว์) และ วิภารัตน์ แสนโคตร (อ้อ)


นางสาววิภารัตน์  แสนโคตร  ชื่อเล่น อ้อ
คบ.2 การประถมศึกษา  หมู่ 3 รหัสนักศึกษา 554188098
เกิด 23 ก.พ. พ.ศ.2536
ภูมิลำเนา จังหวัด สกลนคร
เพื่อนสนิท พัชราภรณ์  มูลเพชร (พัช) และ กาญจนา สิมพันธ์ (โบว์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น